top of page
Euro blauw 2.png
Euro blauw.png

Ontwikkelen prototype CO2 modificatie UV-C Air sterilizer

 

  • Ontwikkelingsperiode: december 2021-augsutus 2022

  • Periode Projectonderdeel Status December 2021 Behoefte onderzoek, Afgerond

  • Januari 2022 Idee genereren en filteren, Afgerond

  • Februari/Maart 2022 Inwinnen onafhankelijk advies, Afgerond

  • April/Mei/Juni Bouwen prototype afgerond.

  • In proces: Juli/Augustus Testen en aanpassen

 

Aanleiding Er zijn in Nederland meer dan 30.000 onveilige leslokalen, waarvan de lucht niet goed geventileerd en gereinigd kan worden. Het gebrek aan schone lucht is een belangrijk probleem, de Coronapandemie maakt dit probleem urgent. UVtec heeft een gecertificeerde en gevalideerde mobiel luchtreiniger ontwikkeld. Op diverse schoollocaties worden deze getest op de werking in de praktijk.

De UVC air sterilizer reinigt de lucht in klaslokalen. Luchttesten tonen aan dat leslokalen waar uitsluitend geventileerd wordt de lucht ruim 70% meer bacteriën en dragers van virussen bevat dan lokalen waar alleen gereinigd wordt. Gebruik van ruimten door mensen zorgt ervoor dat de lucht nooit helemaal 100% schoon is. Uitsluitend ventileren is dus onvoldoende voor een veilig binnenklimaat, maar ook uitsluitend reinigen kan bij gebruik leiden tot een te hoge CO2 waarde, wat ook ongezond is. De meest optimale situatie is reinigen en ventileren.

 

Het interface die het reinigen en ventileren van de lucht optimaal stuurt zorgt niet alleen voor een gezond binnenklimaat, maar bespaart ook energie.

Project: De afgelopen maanden is er gewerkt aan het definiëren van de behoeften van de gebruikers en is er een klankbordteam samengesteld waarin onderwijs, overheid, bedrijven en kenniscentra vertegenwoordigd zijn. Samen met dit klankbordteam zijn de uitkomsten van de verkenning vertaald naar concrete oplossingen en ontwikkelopdracht: Ontwikkel en test minimaal een drietal prototype: reinigen, interface en ventilatie en verbindt deze tot een integraal systeem, waarbij de interface universeel toepasbaar moet zijn.

 

Voor het realiseren van deze opdracht is extern advies ingewonnen. Aan de hand van dit advies start in april het bouwen van het prototype.
Opbrengst: Aan het einde van het project is een werkend prototype gereed dat de lucht in de binnenruimte volgens de wettelijke normen reinigt en ventileert en beschikbaar om verder getest te worden in de verschillende praktijkomgevingen bij de scholen.

Ondersteuning EFRO Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling door een financieringsbijdrage in het kader van de respons van de Unie op de Covid 19 pandemie.

CO2 Modificatie, het principe:

Deze combinatie bestaat uit een master unit die

niet alleen de lucht in de omgevingsruimte reinigt, maar met het te ontwikkelen systeem ook de CO2 waardes bewaakt en daar actief mee aan de slag gaat. De data wordt draadloos naar een ontvanger

gestuurd die de waardes vertaald naar een signaal om de ventilator op debiet aan te sturen.

Zodra de CO2 waardes de ondergrens bereiken wordt de ventilator uitgeschakeld.

In de masterunit wordt een module geplaatst die universeel toepasbaar is door uitbreiding van componenten. In de toekomst kunnen bijvoorbeeld ook fijnstof, stikstof, luchtvochtigheid, temperatuur etc gemeten worden.

 

Door de modulaire bouw kan de eindgebruiker zijn gewenste pakket samen stellen. Tevens bestaat de mogelijkheid om alle data draadloos naar een dashboard te sturen en in een logboek vastleggen.

Afbeeldingen zijn ter illustratie

Co2 simulatie 2.png

Disclaimer: the content on this website is selected with great care and is for information purpose only, all rights reserved.

Website UVTEC.png

UVC Applications | Research |  Development | Test facility

bottom of page